balík meducate (jednorazová platba)

59,00

pri platbe na 6 a viac mesiacov získavaš automaticky zľavu 10% z celkovej ceny!

počet mesiacov:

Popis

kúpou balíka meducate (jednorazová platba bez automatického obnovovania) získaš na vybraný počet mesiacov (1 mesiac = 30 dní) prístup k:
– plnej verzii generátora prijímačkových testov pre vybranú lekársku fakultu
– plnej verzii generátora cvičných testov pre vybranú lekársku fakultu
– plnej verzii kvízového modulu pre vybranú lekársku fakultu
– plnej verzii trenažéra názvoslovia chemických zlúčenín
– všetkým učebným materiálom z biológie a chémie
– 3 otázkam mesačne, ktoré môžeš položiť našim lektorom
prípravným kurzom z biológie, chémie a fyziky

informácie k spôsobu platby:
– platba je jednorazová (neobnovuje sa automaticky)
– jeden mesiac zodpovedá obdobiu 30 dní odo dňa objednávky
– pri jednorazovej platbe na 6 a viac mesiacov získavaš automaticky zľavu 10% z celkovej ceny!