LF UK Bratislava (ENGLISH)

naše generátory s prijímačkovými otázkami v anglickom jazyku na LF UK v Bratislave ti uľahčia prípravu na prijímačky z biológie a chémie.

generátor prijímačkových testov LF UK (ENGLISH)

200 otázok z biológie a chémie - presne to, čo ťa čaká na skutočných prijímačkách

generátor cvičných
testov LF UK (ENGLISH)

precvičovacie testy z prijímačkových otázok z biológie a chémie podľa nastaviteľných kritérií

kvízový modul na opakovanie LF UK (ENGLISH)

kvíz prijímačkových otázok a názvoslovia so štyrmi možnosťami a rýchlou spätnou väzbou

trenažér názvoslovia zlúčenín (SLOVENSKY)

praktická pomôcka pre zvládnutie chemického názvoslovia vrátane vzorcov