cvičné testy LF MU

cvičný test je test z prijímačkovej biológie, chémie a fyziky, ktorý bude obsahovať otázky len z tých kategórií, ktoré si sám určíš – môžeš sa tak efektívne zamerať na tie oblasti, v ktorých pociťuješ najväčšiu potrebu sa zlepšiť.


1. výber kategórií

v cvičnom teste je výber kategórií úplne na tebe – označ políčka pri jednej alebo viacerých kategóriách otázok podľa toho, na ktoré oblasti sa chceš zamerať


2. vyplnenie testu

klikom na GENEROVAŤ TEST sa náhodne vyberú otázky z vybraných kategórií a ku každej z nich štyri odpovede – po dokončení testu klikni na tlačidlo VYHODNOTIŤ TEST


3. vyhodnotenie testu

prípadné chyby sú označené symbolom , ktorý znamená, že buď nebola označená odpoveď, ktorá mala byť označená, alebo bola označená odpoveď, ktorá nemala byť

správna je vždy buď jedna alebo žiadna odpoveď

upozornenie: zobrazuje sa len demoverzia s obmedzeným počtom otázok
pre prístup k plnej verzii (kompletná databáza otázok a viac) je potrebné zakúpiť si balík meducate pre príslušnú školu
  odznačiť/označiť všetko

FYZIKA (LF MU Brno)

pre výber rozsahu otázok v rámci kategórie klikni na jej názov

   (63 otázok v platenej verzii)
   (67 otázok v platenej verzii)
   (64 otázok v platenej verzii)
   (48 otázok v platenej verzii)
   (81 otázok v platenej verzii)
   (89 otázok v platenej verzii)
   (74 otázok v platenej verzii)
   (71 otázok v platenej verzii)

CHEMIE (LF MU Brno)

pre výber rozsahu otázok v rámci kategórie klikni na jej názov

   (75 otázok v platenej verzii)
   (74 otázok v platenej verzii)
   (126 otázok v platenej verzii)
   (72 otázok v platenej verzii)
   (185 otázok v platenej verzii)
   (171 otázok v platenej verzii)

BIOLOGIE (LF MU Brno)

pre výber rozsahu otázok v rámci kategórie klikni na jej názov

   (11 otázok v platenej verzii)
   (88 otázok v platenej verzii)
   (69 otázok v platenej verzii)
   (100 otázok v platenej verzii)
   (25 otázok v platenej verzii)
   (12 otázok v platenej verzii)
   (17 otázok v platenej verzii)

počet otázok v teste: