JLF UK Martin

naše generátory s modelovými prijímačkovými otázkami na JLF UK v Martine ti uľahčia prípravu na prijímačky z biológie a chémie.

generátor prijímačkových testov JLF UK

po 40 otázok z biológie a chémie - presne tak, ako na skutočných prijímačkách

generátor cvičných
testov JLF UK

precvičovacie testy z prijímačkových otázok z biológie a chémie podľa nastaviteľných kritérií

kvízový modul na opakovanie JLF UK

kvíz prijímačkových otázok a názvoslovia so štyrmi možnosťami a rýchlou spätnou väzbou

trenažér názvoslovia zlúčenín

praktická pomôcka pre zvládnutie chemického názvoslovia vrátane vzorcov