LF MU Brno

naše generátory s modelovými prijímačkovými otázkami na LF MU v Brne ti uľahčia prípravu na prijímačky z biológie, chémie a fyziky.

generátor prijímačkových testov LF MU

po 40 otázok z biológie, chémie a fyziky - presne tak, ako na skutočných prijímačkách

generátor cvičných testov
LF MU

precvičovacie testy z modelových otázok z biológie, chémie a fyziky podľa voliteľných kritérií

kvízový modul na opakovanie LF MU

kvíz prijímačkových otázok a názvoslovia so štyrmi možnosťami a rýchlou spätnou väzbou

trenažér názvoslovia zlúčenín

praktická pomôcka pre zvládnutie chemického názvoslovia vrátane vzorcov