prípravný kurz z fyziky na prijímačky 2023

na tejto stránke nájdeš všetky potrebné informácie k nášmu prípravnému videokurzu z fyziky na prijímačky z medicíny v roku 2023.

na čo je kurz zameraný?

prípravný kurz je zameraný na stredoškolské učivo z fyziky s cieľom, aby uchádzač nebol odkázaný len na bifľovanie sa správnych odpovedí k otázkam, ale reálne porozumel súvislostiam v rámci jednotlivých tematických oblastí a spôsobu riešenia príkladov

osnova a videolekcie
(1. lekcia zdarma)

1. lekcia — jednotky a veličiny, kinematika, sila a hybnosť (stiahnuť lekciu) zdarma
2. lekcia práca a energia, brzdné sily, gravitačné pole (stiahnuť lekciu)
3. lekcia mechanika tuhého telesa, tlak, vztlaková sila (stiahnuť lekciu)
4. lekcia  prúdenie tekutín, kmitanie mechanického oscilátora (stiahnuť lekciu)
5. lekcia mechanické a zvukové vlnenie (stiahnuť lekciu)
6. lekcia  elektrický náboj a pole, elektrický prúd v kovoch (stiahnuť lekciu)
7. lekcia  elektrický prúd v polovodičoch, kvapalinách, plynoch a vákuu (stiahnuť lekciu)
8. lekcia  stacionárne a nestacionárne magnetické pole (stiahnuť lekciu)
9. lekcia striedavý prúd a elektromagnetický oscilátor (stiahnuť lekciu)
10. lekcia elektromagnetické vlnenie, odraz a ohyb, polarizácia, interferencie (stiahnuť lekciu)
11. lekcia  odraz a lom, šošovky, mikroskop, ľudské oko (stiahnuť lekciu)
12. lekcia  teplota, vnútorná energia, práca a teplo (stiahnuť lekciu)
13. lekcia štruktúry a zmeny skupenstva látok (stiahnuť lekciu)
14. lekcia kvantové javy, atómová fyzika (stiahnuť lekciu)
15. lekcia  rádioaktivita, časticová fyzika (stiahnuť lekciu)

aké znalosti musím mať?

kurz je vhodný pre kohokoľvek, bez ohľadu na to, či ide o úplného začiatočníka s minimálnymi poznatkami z fyziky, alebo študenta, ktorého fyzika baví a chce si pripomenúť alebo zopakovať len niektoré jej časti

ako dlho trvajú lekcie?

každá lekcia trvá cca. od 90 do 120 minút

aký je jazyk kurzu?

kurz z fyziky je vedený v českom jazyku

ako získam prístup?

prístup k k videolekciám získaš automaticky po zakúpení balíka meducate
(upozornenie: prístup ku kurzu máš len počas platnosti zakúpeného balíka)

lektor prípravného kurzu

Jan Štýbar

Honza aktuálne študuje materiálové inžinierstvo na chemicko-technologickej fakulte Univerzity Pardubice. Vo svojom voľnom čase sa zaujíma o umelú inteligenciu a jej možné využitie v automatizácii a robotizácii priemyslu.

S doučovaním má skúsenosti už od čias strednej školy, kedy pravidelne pomáhal spolužiakom a kamarátom s fyzikou, chémiou a matematikou.