kvízový modul 1. LF UK

trénuj názvoslovie, biológiu a chémiu formou kvízu a pripravuj sa na príjímačky kdekoľvek a kedykoľvek, na počítači alebo na smartfóne.


1. výber obsahu kvízu

v kvízovom module si môžeš vybrať oblasť, z ktorej ti generátor ponúkne jednu náhodne vybranú otázku za druhou s rovnako náhodne vybranými odpoveďami


2. zodpovedanie otázky

kvíz zobrazí vždy jednu otázku a k nej štyri odpovede – po označení odpovede klikni na VYHODNOTIŤ OTÁZKU a pre pokračovanie na ĎALŠIA OTÁZKA


3. vyhodnotenie otázky

chyby sú označené symbolom , ktorý znamená, že buď nebola označená odpoveď, ktorá mala byť označená, alebo bola označená odpoveď, ktorá nemala byť označená

pri otázkach z prijímačkovej biológie, chémie a fyziky môže byť správna jedna odpoveď, viaceré odpovede alebo všetky odpovede.

pri otázkach z anorganického, organického a biochemického názvoslovia môže byť správna ľubovoľná kombinácia, čiže jedna odpoveď, viaceré odpovede, všetky odpovede alebo žiadna odpoveď.

upozornenie: zobrazuje sa len demoverzia s obmedzeným počtom otázok
pre prístup k plnej verzii (kompletná databáza otázok a viac) je potrebné zakúpiť si balík meducate pre príslušnú školu
aktuálne skóre: 0/0
631 otázok v platenej verzii

aktuálne skóre: 0/0
642 otázok v platenej verzii

aktuálne skóre: 0/0
865 otázok v platenej verzii

aktuálne skóre: 0/0
1832 otázok v platenej verzii

aktuálne skóre: 0/0
288 otázok v platenej verzii

aktuálne skóre: 0/0
210 otázok v platenej verzii