prípravný kurz z biológie na prijímačky 2023

na tejto stránke nájdeš všetky potrebné informácie k nášmu prípravnému videokurzu z biológie na prijímačky z medicíny v roku 2023.

na čo je kurz zameraný?

prípravný kurz je zameraný na stredoškolské učivo z biológie s cieľom, aby uchádzač nebol odkázaný len na bifľovanie sa správnych odpovedí k otázkam, ale reálne porozumel súvislostiam v rámci jednotlivých tematických oblastí

osnova a videolekcie
(1. lekcia zdarma)

1. lekcia — úvod do biológie, vlastnosti a chemické zloženie živých organizmov (stiahnuť lekciu) zdarma
2. lekcia
  DNA, RNA, proteíny, bunkové cykly – mitóza a meióza (stiahnuť lekciu)
3. lekcia úvod do genetiky, autozomálna a gonozomálna dedičnosť + príklady (stiahnuť lekciu)
4. lekcia  genetika krvných skupín, populačná genetika + príklady (stiahnuť lekciu)
5. lekcia anatomické roviny tela, spojivové tkanivo, kostrová a svalová sústava (stiahnuť lekciu)
6. lekcia  dýchacia, obehová, tráviaca sústava a krv (stiahnuť lekciu)
7. lekcia  vyluč. a rozmnož. sústava, reprod. systém ženy a postnatálny vývin jedinca (stiahnuť lekciu)
8. lekcia  imunitný systém, endokrinný systém, funkcie pečene (stiahnuť lekciu)
9. lekcia nervová a zmyslová sústava (stiahnuť lekciu)
10. lekcia  ekosystém, potravinové reťazce a siete (stiahnuť lekciu)
11. lekcia  rastlinná bunka a pletivá (stiahnuť lekciu)
12. lekcia história Zeme a človeka, taxonómia (stiahnuť lekciu)
13. lekcia  rozmnožovanie rastlín (stiahnuť lekciu)

aké znalosti musím mať?

kurz je vhodný pre kohokoľvek, bez ohľadu na to, či ide o úplného začiatočníka s minimálnymi poznatkami z biológie alebo študenta, ktorého biológia baví a chce si pripomenúť alebo zopakovať len niektoré jej časti

ako dlho trvajú lekcie?

každá lekcia trvá cca. od 60 do 120 minút

aký je jazyk kurzu?

kurz z biológie je vedený v slovenskom jazyku

ako získam prístup?

prístup k videolekciám získaš automaticky po zakúpení balíka meducate
(upozornenie: prístup ku kurzu máš len počas platnosti zakúpeného balíka)

lektori prípravného kurzu

Andrej Feješ

Andrej v minulosti študoval medicínsku biológiu a aktuálne dokončuje svoje štúdium fyziológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Popri štúdiu sa aktívne venuje biomedicínskemu výskumu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a svoje znalosti z biológie rád sprostedkováva tým, ktorí to potrebujú, alebo chcú byť ešte lepší.

Terézia Plaskúrová

Terézia je absolventkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde vyštudovala učiteľstvo chémie a biológie.

Terézia je extrovertný a komunikatívny typ, ktorý nemá problém pomôcť a poradiť s akýmikoľvek otázkami a veľmi rada vysvetlí čokoľvek, čo so sebou prináša príprava na prijímačky.