cvičné testy JLF UK

cvičný test je test z prijímačkovej biológie a chémie, ktorý bude obsahovať otázky len z tých kategórií, ktoré si sám určíš – môžeš sa tak efektívne zamerať na tie oblasti, v ktorých pociťuješ najväčšiu potrebu sa zlepšiť.


1. výber kategórií

v cvičnom teste je výber kategórií úplne na tebe – označ políčka pri jednej alebo viacerých kategóriách otázok podľa toho, na ktoré oblasti sa chceš zamerať


2. vyplnenie testu

klikom na GENEROVAŤ TEST sa náhodne vyberú otázky z vybraných kategórií a ku každej z nich štyri odpovede – po dokončení testu klikni na tlačidlo VYHODNOTIŤ TEST


3. vyhodnotenie testu

prípadné chyby sú označené symbolom , ktorý znamená, že buď nebola označená odpoveď, ktorá mala byť označená, alebo bola označená odpoveď, ktorá nemala byť

správna je vždy jedna a len jedna odpoveď

upozornenie: zobrazuje sa len demoverzia s obmedzeným počtom otázok
pre prístup k plnej verzii (kompletná databáza otázok a viac) je potrebné zakúpiť si balík meducate pre príslušnú školu
  odznačiť/označiť všetko

BIOLÓGIA (JLF UK Martin)

pre výber rozsahu otázok v rámci kategórie klikni na jej názov

   (352 otázok v platenej verzii)
   (342 otázok v platenej verzii)
   (391 otázok v platenej verzii)
   (355 otázok v platenej verzii)

CHÉMIA (JLF UK Martin)

pre výber rozsahu otázok v rámci kategórie klikni na jej názov

   (122 otázok v platenej verzii)
   (58 otázok v platenej verzii)
   (22 otázok v platenej verzii)
   (18 otázok v platenej verzii)
   (29 otázok v platenej verzii)
   (171 otázok v platenej verzii)
   (37 otázok v platenej verzii)
   (365 otázok v platenej verzii)
   (43 otázok v platenej verzii)
   (82 otázok v platenej verzii)
   (40 otázok v platenej verzii)
   (74 otázok v platenej verzii)
   (146 otázok v platenej verzii)

počet otázok v teste: