prijímačkové testy LF UK

prijímačkový test obsahuje 100 otázok z biológie a 100 otázok z chémie  – presne takýto typ testu ťa čaká aj na prijímačkách.

1. vyplnenie testu

klikom na GENEROVAŤ PRIJÍMAČKOVÝ TEST sa náhodne a proporcionálne vyberú otázky zo všetkých kategórií tak, aby každá bola zastúpená vopred určeným počtom otázok a ku každej z nich sa náhodne vyberú štyri odpovede z ôsmych – po dokončení testu klikni na tlačidlo VYHODNOTIŤ TEST

2. vyhodnotenie testu

generátor ti zobrazí celkový výsledok, v ktorom sa okrem iného dozvieš, koľko bodov by si získal na reálnych prijímačkách – prípadné chyby sú označené symbolom , ktorý znamená, že buď nebola označená odpoveď, ktorá mala byť označená, alebo bola označená odpoveď, ktorá nemala byť označená

správna môže byť ľubovoľná kombinácia, čiže jedna odpoveď, viaceré odpovede, všetky odpovede alebo žiadne odpovede.

upozornenie: zobrazuje sa len demoverzia s obmedzeným počtom otázok
pre prístup k plnej verzii (kompletná databáza otázok a viac) je potrebné zakúpiť si balík meducate pre príslušnú školu


voľba spôsobí, že v teste nebudú otázky vygenerované v kategóriách za sebou, ale náhodne