prijímačky ČR

v Českej republike ti balík meducate pomôže pripraviť sa na prijímačky z medicíny na 1.a 2. LF UK v Prahe, LF MU v Brne alebo LF UK v Plzni.