prijímačkové testy LF SZU

prijímačkový test obsahuje 160 modelových otázok, 80 otázok z biológie a 80 z chémie  – presne takýto typ testu ťa čaká aj na prijímačkách.

1. vyplnenie testu

klikom na GENEROVAŤ PRIJÍMAČKOVÝ TEST sa náhodne a proporcionálne vyberú otázky zo všetkých kategórií tak, aby každá bola zastúpená vopred určeným počtom otázok a ku každej z nich sa náhodne vyberú štyri odpovede z ôsmych – po dokončení testu klikni na tlačidlo VYHODNOTIŤ TEST

2. vyhodnotenie testu

generátor ti zobrazí celkový výsledok, v ktorom sa okrem iného dozvieš, koľko bodov by si získal na reálnych prijímačkách – prípadné chyby sú označené symbolom , ktorý znamená, že buď nebola označená odpoveď, ktorá mala byť označená, alebo bola označená odpoveď, ktorá nemala byť označená

správna môže byť jedna, viaceré alebo všetky odpovede.

upozornenie: zobrazuje sa len demoverzia s obmedzeným počtom otázok
pre prístup k plnej verzii (kompletná databáza otázok a viac) je potrebné zakúpiť si balík meducate pre príslušnú školu


voľba spôsobí, že v teste nebudú otázky vygenerované v kategóriách za sebou, ale náhodne