prípravný kurz z chémie na prijímačky 2023

na tejto stránke nájdeš všetky potrebné informácie k nášmu prípravnému videokurzu z chémie na prijímačky z medicíny v roku 2023.

na čo je kurz zameraný?

prípravný kurz je zameraný na stredoškolské učivo z chémie s dôrazom na prijímačky LF UK v Bratislave s cieľom, aby uchádzač nebol odkázaný len na bifľovanie sa správnych odpovedí k otázkam, ale reálne porozumel súvislostiam v rámci jednotlivých tematických oblastí a spôsobu riešenia príkladov

osnova a videolekcie
(1. lekcia zdarma)

1. lekcia — model atómu, kvantové čísla, chemická väzba, typy chemických väzieb (stiahnuť lekciu) zdarma
2. lekcia  redoxné reakcie, chemická kinetika, termochémia (stiahnuť lekciu)
3. lekcia  chemická rovnováha, kyseliny, zásady, pH, pOH, neutralizácie + príklady (stiahnuť lekciu)
4. lekcia  roztoky, kryštalizácia, konštanta rozpustnosti + príklady (stiahnuť lekciu)
5. lekcia   výpočty z chemických rovníc + príklady (stiahnuť lekciu)
6. lekcia   uhľovodíky, názvoslovie, izoméria (stiahnuť lekciu)
7. lekcia   typické reakcie uhľovodíkov, indukčný, mezomérny efekt + reakcie (stiahnuť lekciu)
8. lekcia   deriváty uhľovodíkov I. – halogénderiváty, nitrozlúčeniny, amíny (stiahnuť lekciu)
9. lekcia   deriváty uhľovodíkov II.  – hydroxyderiváty, étery, karbonylové zlúčeniny (stiahnuť lekciu)
10. lekcia  karboxylové kyseliny, funkčné deriváty, substitučné deriváty (stiahnuť lekciu)
11. lekcia   lipidy, steroidy, izoprenoidy, heterocykly, nukleotidy, nukleové kyseliny (stiahnuť lekciu)
12. lekcia   sacharidy, činidlá na určovanie sacharidov (stiahnuť lekciu)
13. lekcia  aminokyseliny, peptidy, proteíny (stiahnuť lekciu)
14. lekcia  energetický metabolizmus, enzýmy, regulácia enzýmovej aktivity (stiahnuť lekciu)
15. lekcia  hormóny a vitamíny (stiahnuť lekciu)

aké znalosti musím mať?

kurz je vhodný pre kohokoľvek, bez ohľadu na to, či ide o úplného začiatočníka s minimálnymi poznatkami z chémie, alebo študenta, ktorého chémia baví a chce si pripomenúť alebo zopakovať len niektoré jej časti

ako dlho trvajú lekcie?

každá lekcia trvá cca. od 90 do 120 minút

aký je jazyk kurzu?

kurz z chémie je vedený v slovenskom jazyku

ako získam prístup?

prístup k videolekciám získaš automaticky po zakúpení balíka meducate
(upozornenie: prístup ku kurzu máš len počas platnosti zakúpeného balíka)

 

lektori prípravného kurzu

Terézia Plaskúrová

Terézia je absolventkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde vyštudovala učiteľstvo chémie a biológie.

Terézia je extrovertný a komunikatívny typ, ktorý nemá problém pomôcť a poradiť s akýmikoľvek otázkami a veľmi rada vysvetlí čokoľvek, čo so sebou prináša príprava na prijímačky z chémie.

Peter Ščigulinský

Peťo vyštudoval medicínu na 3. LF UK v Prahe a niekoľko rokov pôsobil ako vysokoškolský učiteľ biochémie na LF UK v Bratislave.

Prostredníctvom doučovania a prípravných kurzov dlhodobo pomáha študentom pri príprave na prijímačky z medicíny a vysokoškolákom pri zvládnutí náročných skúšok.