cvičné testy LF UK Plzeň

cvičný test je test z prijímačkovej biológie, chémie a fyziky, ktorý bude obsahovať otázky len z tých kategórií, ktoré si sám určíš – môžeš sa tak efektívne zamerať na tie oblasti, v ktorých pociťuješ najväčšiu potrebu sa zlepšiť.


1. výber kategórií

v cvičnom teste je výber kategórií úplne na tebe – označ políčka pri jednej alebo viacerých kategóriách otázok podľa toho, na ktoré oblasti sa chceš zamerať


2. vyplnenie testu

klikom na GENEROVAŤ TEST sa náhodne vyberú otázky z vybraných kategórií a ku každej z nich štyri odpovede – po dokončení testu klikni na tlačidlo VYHODNOTIŤ TEST


3. vyhodnotenie testu

prípadné chyby sú označené symbolom , ktorý znamená, že buď nebola označená odpoveď, ktorá mala byť označená, alebo bola označená odpoveď, ktorá nemala byť

správna je vždy jedna a len jedna odpoveď.

upozornenie: zobrazuje sa len demoverzia s obmedzeným počtom otázok
pre prístup k plnej verzii (kompletná databáza otázok a viac) je potrebné zakúpiť si balík meducate pre príslušnú školu
  odznačiť/označiť všetko

FYZIKA (LF UK Plzeň)

pre výber rozsahu otázok v rámci kategórie klikni na jej názov

   (72 otázok v platenej verzii)
   (37 otázok v platenej verzii)
   (124 otázok v platenej verzii)
   (85 otázok v platenej verzii)
   (120 otázok v platenej verzii)
   (62 otázok v platenej verzii)
   (293 otázok v platenej verzii)
   (105 otázok v platenej verzii)
   (74 otázok v platenej verzii)

CHEMIE (LF UK Plzeň)

pre výber rozsahu otázok v rámci kategórie klikni na jej názov

   (250 otázok v platenej verzii)
   (150 otázok v platenej verzii)
   (150 otázok v platenej verzii)
   (150 otázok v platenej verzii)

BIOLOGIE (LF UK Plzeň)

pre výber rozsahu otázok v rámci kategórie klikni na jej názov

   (184 otázok v platenej verzii)
   (68 otázok v platenej verzii)
   (440 otázok v platenej verzii)
   (48 otázok v platenej verzii)
   (132 otázok v platenej verzii)
   (116 otázok v platenej verzii)
   (52 otázok v platenej verzii)

počet otázok v teste: