prijímačky SR

balík meducate ti pomôže pripraviť sa na prijímačky z medicíny na LF UK v Bratislave, JLF v Martine alebo LF SZU v Bratislave.