LF UK Bratislava

naše generátory s prijímačkovými otázkami na LF UK v Bratislave ti uľahčia prípravu na prijímačky z biológie a chémie.

generátor prijímačkových testov LF UK

po 100 otázok z biológie a chémie - presne to, čo ťa čaká na skutočných prijímačkách

generátor cvičných
testov LF UK

precvičovacie testy z prijímačkových otázok z biológie a chémie podľa nastaviteľných kritérií

kvízový modul na opakovanie LF UK

kvíz prijímačkových otázok a názvoslovia so štyrmi možnosťami a rýchlou spätnou väzbou

trenažér názvoslovia zlúčenín

praktická pomôcka pre zvládnutie chemického názvoslovia vrátane vzorcov