2. LF UK Praha

naše generátory s modelovými prijímačkovými otázkami na 2. LF UK v Prahe ti uľahčia prípravu na prijímačky z biológie, chémie a fyziky.

generátor prijímačkových testov 2. LF UK

po 75 otázok z biológie, chémie a fyziky - presne tak, ako na skutočných prijímačkách

generátor cvičných testov
2. LF UK

precvičovacie testy z modelových otázok z biológie, chémie a fyziky podľa voliteľných kritérií

kvízový modul na opakovanie
2. LF UK

kvíz prijímačkových otázok a názvoslovia so štyrmi možnosťami a rýchlou spätnou väzbou

trenažér názvoslovia zlúčenín

praktická pomôcka pre zvládnutie chemického názvoslovia vrátane vzorcov