cvičné testy 2. LF UK

cvičný test je test z prijímačkovej biológie, chémie a fyziky, ktorý bude obsahovať otázky len z tých kategórií, ktoré si sám určíš – môžeš sa tak efektívne zamerať na tie oblasti, v ktorých pociťuješ najväčšiu potrebu sa zlepšiť.


1. výber kategórií

v cvičnom teste je výber kategórií úplne na tebe – označ políčka pri jednej alebo viacerých kategóriách otázok podľa toho, na ktoré oblasti sa chceš zamerať


2. vyplnenie testu

klikom na GENEROVAŤ TEST sa náhodne vyberú otázky z vybraných kategórií a ku každej z nich štyri odpovede – po dokončení testu klikni na tlačidlo VYHODNOTIŤ TEST


3. vyhodnotenie testu

prípadné chyby sú označené symbolom , ktorý znamená, že buď nebola označená odpoveď, ktorá mala byť označená, alebo bola označená odpoveď, ktorá nemala byť

správna môže byť jedna, viaceré alebo všetky odpovede

upozornenie: zobrazuje sa len demoverzia s obmedzeným počtom otázok
pre prístup k plnej verzii (kompletná databáza otázok a viac) je potrebné zakúpiť si balík meducate pre príslušnú školu
  odznačiť/označiť všetko

FYZIKA (2. LF UK Praha)

pre výber rozsahu otázok v rámci kategórie klikni na jej názov

   (64 otázok v platenej verzii)
   (176 otázok v platenej verzii)
   (91 otázok v platenej verzii)
   (75 otázok v platenej verzii)
   (75 otázok v platenej verzii)
   (231 otázok v platenej verzii)
   (80 otázok v platenej verzii)
   (77 otázok v platenej verzii)
   (91 otázok v platenej verzii)

CHEMIE (2. LF UK Praha)

pre výber rozsahu otázok v rámci kategórie klikni na jej názov

   (199 otázok v platenej verzii)
   (242 otázok v platenej verzii)
   (170 otázok v platenej verzii)
   (278 otázok v platenej verzii)
   (270 otázok v platenej verzii)

BIOLOGIE (2. LF UK Praha)

pre výber rozsahu otázok v rámci kategórie klikni na jej názov

   (30 otázok v platenej verzii)
   (124 otázok v platenej verzii)
   (150 otázok v platenej verzii)
   (158 otázok v platenej verzii)
   (28 otázok v platenej verzii)
   (26 otázok v platenej verzii)
   (89 otázok v platenej verzii)
   (197 otázok v platenej verzii)
   (54 otázok v platenej verzii)
   (29 otázok v platenej verzii)
   (35 otázok v platenej verzii)

počet otázok v teste: