prípravné kurzy na prijímačky 2023

prípravný kurz z biológie

prípravný kurz zo stredoškolského učiva biológie na slovenské a české lekárske fakulty
LEKCIA ZDARMA

prípravný kurz z chémie

prípravný kurz zo stredoškolského učiva chémie na slovenské a české lekárske fakulty
LEKCIA ZDARMA

prípravný kurz z fyziky

prípravný kurz zo stredoškolského učiva fyziky na české lekárske fakulty

LEKCIA ZDARMA