cvičné testy 1. LF UK

cvičný test test z prijímačkovej biológie, chémie a fyziky, ktorý bude obsahovať otázky len z tých kategórií, ktoré si sám určíš – môžeš sa tak efektívne zamerať na tie oblasti, v ktorých pociťuješ najväčšiu potrebu sa zlepšiť.


1. výber kategórií

v cvičnom teste je výber kategórií úplne na tebe – označ políčka pri jednej alebo viacerých kategóriách otázok podľa toho, na ktoré oblasti sa chceš zamerať


2. vyplnenie testu

klikom na GENEROVAŤ TEST sa náhodne vyberú otázky z vybraných kategórií a ku každej z nich štyri odpovede – po dokončení testu klikni na tlačidlo VYHODNOTIŤ TEST


3. vyhodnotenie testu

prípadné chyby sú označené symbolom , ktorý znamená, že buď nebola označená odpoveď, ktorá mala byť označená, alebo bola označená odpoveď, ktorá nemala byť

správna môže byť jedna odpoveď, viaceré odpovede alebo všetky odpovede

upozornenie: zobrazuje sa len demoverzia s obmedzeným počtom otázok
pre prístup k plnej verzii (kompletná databáza otázok a viac) je potrebné zakúpiť si balík meducate pre príslušnú školu
  odznačiť/označiť všetko

FYZIKA (1. LF UK Praha)

pre výber rozsahu otázok v rámci kategórie klikni na jej názov

   (30 otázok v platenej verzii)
   (66 otázok v platenej verzii)
   (24 otázok v platenej verzii)
   (40 otázok v platenej verzii)
   (42 otázok v platenej verzii)
   (70 otázok v platenej verzii)
   (36 otázok v platenej verzii)
   (172 otázok v platenej verzii)
   (30 otázok v platenej verzii)
   (27 otázok v platenej verzii)
   (68 otázok v platenej verzii)
   (26 otázok v platenej verzii)

CHEMIE (1. LF UK Praha)

pre výber rozsahu otázok v rámci kategórie klikni na jej názov

   (70 otázok v platenej verzii)
   (70 otázok v platenej verzii)
   (138 otázok v platenej verzii)
   (25 otázok v platenej verzii)
   (25 otázok v platenej verzii)
   (30 otázok v platenej verzii)
   (25 otázok v platenej verzii)
   (26 otázok v platenej verzii)
   (23 otázok v platenej verzii)
   (25 otázok v platenej verzii)
   (22 otázok v platenej verzii)
   (76 otázok v platenej verzii)
   (48 otázok v platenej verzii)
   (39 otázok v platenej verzii)

BIOLOGIE (1. LF UK Praha)

pre výber rozsahu otázok v rámci kategórie klikni na jej názov

   (76 otázok v platenej verzii)
   (99 otázok v platenej verzii)
   (25 otázok v platenej verzii)
   (37 otázok v platenej verzii)
   (129 otázok v platenej verzii)
   (111 otázok v platenej verzii)
   (328 otázok v platenej verzii)
   (60 otázok v platenej verzii)

počet otázok v teste: