informácie o prijímačkách (LF UK v Bratislave)​

na tejto stránke nájdete vybrané informácie k prijímaciemu konaniu na študijné programy všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo na LF UK.

koľko bodov potrebujem na prijatie?

maximálny počet bodov, ktorý môžeš získať na prijímačkovom teste, je 800 – za každú správnu odpoveď získavaš jeden bod, za každú nesprávnu sa ti jeden bod odpočíta a v tomto prehľade si môžeš pozrieť, aký minimálny počet bodov bolo treba v minulosti získať pre prijatie na štúdium:

2023/2024

všeobecné lekárstvo
628 bodov (23.06.2023)
606 bodov (12.07.2023)

zubné lekárstvo
778 bodov (23.06.2023)
774 bodov (12.07.2023)

2022/2023*

všeobecné lekárstvo
682 bodov (20.06.2022)
660 bodov (11.07.2022)

zubné lekárstvo
778 bodov (20.06.2022)
772 bodov (11.07.2022)

2021/2022**

všeobecné lekárstvo
746 bodov (22.06.2021)
726 bodov (13.07.2021)
720 bodov (21.07.2021)

zubné lekárstvo
794 bodov (22.06.2021)
790 bodov (13.07.2021)
788 bodov (12.07.2021)

2020/2021

všeobecné lekárstvo
702 bodov (30.06.2020)
674 bodov (16.07.2020)
668 bodov (28.07.2020)

zubné lekárstvo
788 bodov (30.06.2020)
782 bodov (16.07.2020)

2019/2020

všeobecné lekárstvo
688 bodov (28.06.2019)
660 bodov (18.07.2019)
654 bodov (16.08.2019)

zubné lekárstvo
778 bodov (28.06.2019)
774 bodov (18.07.2019)

2018/2019

všeobecné lekárstvo
700 bodov (29.06.2018)
666 bodov (17.07.2018)

zubné lekárstvo
778 bodov (29.06.2018)
768 bodov (17.07.2018)

* príjímačky sa konali online, používanie kalkulačiek bolo povolené a súčasťou prijímačiek boli aj chemické príklady.

** príjímačky sa konali online, ale keďže študenti nemohli používať kalkulačky a ani si písať poznámky, chemické príklady boli z prijímačiek vyradené – aj z tohto dôvodu bola bodová hranica potrebná na prijatie výrazne vyššia ako počas predchádzajúcich rokov.

dôležité termíny

29.02.2024 – posledný možný termín podania prihlášky na vysokú školu

10.06.2024 – začiatok konania prijímacích skúšok 2023

2./3. týždeň 06/2024 – prvé stanovenie bodovej hranice pre prijatie na štúdium

do nasledujúcich prijímačiek (jún 2024) zostáva

dní
hodín
minút
sekúnd