cvičné testy LF UK

cvičný test je test z prijímačkovej biológie a chémie, ktorý bude obsahovať otázky len z tých kategórií, ktoré si sám určíš – môžeš sa tak efektívne zamerať na tie oblasti, v ktorých pociťuješ najväčšiu potrebu sa zlepšiť.


1. výber kategórií

v cvičnom teste je výber kategórií úplne na tebe – označ políčka pri jednej alebo viacerých kategóriách otázok podľa toho, na ktoré oblasti sa chceš zamerať


2. vyplnenie testu

klikom na GENEROVAŤ TEST sa náhodne vyberú otázky z vybraných kategórií a ku každej z nich štyri odpovede – po dokončení testu klikni na tlačidlo VYHODNOTIŤ TEST


3. vyhodnotenie testu

prípadné chyby sú označené symbolom , ktorý znamená, že buď nebola označená odpoveď, ktorá mala byť označená, alebo bola označená odpoveď, ktorá nemala byť

správna môže byť ľubovoľná kombinácia, čiže jedna odpoveď, viaceré odpovede, všetky odpovede alebo žiadne odpovede.

upozornenie: zobrazuje sa len demoverzia s obmedzeným počtom otázok
pre prístup k plnej verzii (kompletná databáza otázok a viac) je potrebné zakúpiť si balík meducate pre príslušnú školu
  odznačiť/označiť všetko

BIOLÓGIA (LF UK Bratislava)

pre výber rozsahu otázok v rámci kategórie klikni na jej názov

   (253 otázok v platenej verzii)
   (157 otázok v platenej verzii)
   (94 otázok v platenej verzii)
   (88 otázok v platenej verzii)
   (225 otázok v platenej verzii)
   (499 otázok v platenej verzii)
   (130 otázok v platenej verzii)
   (54 otázok v platenej verzii)

CHÉMIA (LF UK Bratislava)

pre výber rozsahu otázok v rámci kategórie klikni na jej názov

   (140 otázok v platenej verzii)
   (40 otázok v platenej verzii)
   (30 otázok v platenej verzii)
   (175 otázok v platenej verzii)
   (67 otázok v platenej verzii)
   (52 otázok v platenej verzii)
   (31 otázok v platenej verzii)
   (124 otázok v platenej verzii)
   (341 otázok v platenej verzii)
   (70 otázok v platenej verzii)
   (90 otázok v platenej verzii)
   (140 otázok v platenej verzii)
   (70 otázok v platenej verzii)
   (70 otázok v platenej verzii)
   (60 otázok v platenej verzii)

počet otázok v teste: