cvičné testy JLF UK

cvičný test je test z prijímačkovej biológie a chémie, ktorý bude obsahovať otázky len z tých kategórií, ktoré si sám určíš – môžeš sa tak efektívne zamerať na tie oblasti, v ktorých pociťuješ najväčšiu potrebu sa zlepšiť.


1. výber kategórií

v cvičnom teste je výber kategórií úplne na tebe – označ políčka pri jednej alebo viacerých kategóriách otázok podľa toho, na ktoré oblasti sa chceš zamerať


2. vyplnenie testu

klikom na GENEROVAŤ TEST sa náhodne vyberú otázky z vybraných kategórií a ku každej z nich štyri odpovede – po dokončení testu klikni na tlačidlo VYHODNOTIŤ TEST


3. vyhodnotenie testu

prípadné chyby sú označené symbolom , ktorý znamená, že buď nebola označená odpoveď, ktorá mala byť označená, alebo bola označená odpoveď, ktorá nemala byť

správna je vždy jedna a len jedna odpoveď


všetky otázky

test sa vygeneruje zo všetkých otázok z vybraných kategórií bez ohľadu na to, či boli v minulosti zodpovedané správne alebo nesprávne


len nesprávne zodpovedané

test sa vygeneruje len z nesprávne zodpovedaných otázok z predchádzajúcich testov vybraných kategórií (prijímačkových, cvičných a kvízov) – pri tomto type testu sa neberie ohľad na zvolený počet otázok, vygenerovaný test obsahuje vždy všetky nesprávne zodpovedané otázky z vybraných kategórií


vynechať správne zodpovedané

pri generovaní testu sú vynechané správne zodpovedané otázky z predchádzajúcich testov vybraných kategórií (prijímačkových, cvičných a kvízov)

upozornenie: zobrazuje sa len demoverzia s obmedzeným počtom otázok
pre prístup k plnej verzii (kompletná databáza otázok a viac) je potrebné zakúpiť si balík meducate pre príslušnú školu

01. BIOLÓGIA ČLOVEKA

vygeneruj si test s voliteľným rozsahom otázok v rámci tejto kategórie. V demo móde je to max. 1-25.

otázka od:

otázka do:

počet otázok v teste:

spôsob výberu otázok do testu:

(456 otázok)
(dostupné v platenej verzii)

počet odpovedí:

NÁVRAT NA VŠETKY KATEGÓRIE