generátory cvičných testov

generátor cvičných testov pre LF UK Bratislava

 • 25, 50, 75 alebo 100 otázok z ľubovoľného počtu tematických oblastí biológie alebo chémie

 • štyri odpovede ku každej otázke, správna môže byť jedna, viaceré, všetky alebo žiadna

 • štatistiky výsledkov a úspešnosti
 • generátor cvičných testov pre JLF UK
  Martin

 • 25, 50, 75 alebo 100 otázok z ľubovoľného počtu tematických oblastí biológie alebo chémie

 • štyri odpovede ku každej otázke, správna je vždy jedna a len jedna

 • štatistiky výsledkov a úspešnosti

 • generátor cvičných testov pre LF SZU
  Bratislava

 • 25, 50, 75 alebo 100 otázok z ľubovoľného počtu tematických oblastí biológie alebo chémie

 • štyri odpovede ku každej otázke, správna môže byť jedna, viaceré alebo všetky

 • štatistiky výsledkov a úspešnosti
 • generátor cvičných testov pre 1. LF UK Praha

 • 25, 50, 75 alebo 100 otázok z ľubovoľného počtu tematických oblastí biológie, chémie a fyziky

 • štyri odpovede ku každej otázke, správna môže byť jedna, viaceré alebo všetky

 • štatistiky výsledkov a úspešnosti
 • generátor cvičných testov pre 2. LF UK Praha

 • 25, 50, 75 alebo 100 otázok z ľubovoľného počtu tematických oblastí biológie, chémie a fyziky

 • štyri odpovede ku každej otázke, správna môže byť jedna, viaceré alebo všetky

 • štatistiky výsledkov a úspešnosti
 • generátor cvičných testov pre LF MU
  Brno

 • 25, 50, 75 alebo 100 otázok z ľubovoľného počtu tematických oblastí biológie, chémie a fyziky

 • štyri odpovede ku každej otázke, správna je iba jedna alebo žiadna

 • štatistiky výsledkov a úspešnosti