kvízové moduly

kvízový modul pre LF UK Bratislava

 • opakovanie prijímačkových otázok z biológie/chémie a chemického názvoslovia formou kvízu

 • jedna otázka za druhou, štyri odpovede ku každej otázke, správna môže byť jedna, viaceré, všetky alebo žiadne

 • záznam skóre a vyhodnotenie úspešnosti
 • kvízový modul pre JLF UK Martin

 • opakovanie prijímačkových otázok z biológie/chémie a chemického názvoslovia formou kvízu

 • jedna otázka za druhou, štyri odpovede, správna vždy len jedna / ľubovoľná kombinácia (trenažér zlúčenín)

 • záznam skóre a vyhodnotenie úspešnosti
 • kvízový modul pre LF SZU Bratislava

 • opakovanie prijímačkových otázok z biológie/chémie a chemického názvoslovia formou kvízu

 • jedna otázka za druhou, štyri odpovede ku každej otázke, správna môže byť jedna, viaceré, všetky alebo žiadne

 • záznam skóre a vyhodnotenie úspešnosti

 • kvízový modul pre 1. LF UK Praha

 • opakovanie prijímačkových otázok z biológie/chémie/fyziky a chemického názvoslovia formou kvízu

 • jedna otázka za druhou, štyri odpovede, správna aspoň jedna, viaceré alebo všetky / ľubovoľná kombinácia (trenažér zlúčenín)

 • záznam skóre a vyhodnotenie úspešnosti
 • kvízový modul pre 2. LF UK Praha

 • opakovanie prijímačkových otázok z biológie/chémie/fyziky a chemického názvoslovia formou kvízu

 • jedna otázka za druhou, štyri odpovede, správna aspoň jedna, viaceré alebo všetky / ľubovoľná kombinácia (trenažér zlúčenín)

 • záznam skóre a vyhodnotenie úspešnosti
 • kvízový modul pre
  LF MU Brno

 • opakovanie prijímačkových otázok z biológie/chémie/fyziky a chemického názvoslovia formou kvízu

 • jedna otázka za druhou, štyri odpovede, správna je jedna alebo žiadna / ľubovoľná kombinácia (trenažér zlúčenín)

 • záznam skóre a vyhodnotenie úspešnosti