generátory prijímačkových testov

generátor prijímačkových testov pre LF UK Bratislava

 • 200 otázok z biológie a chémie ako na skutočných prijímačkách

 • štyri odpovede ku každej otázke, správna môže byť jedna, viaceré, všetky alebo žiadna

 • štatistiky výsledkov a úspešnosti
 • generátor prijímačkových testov pre JLF UK Martin

 • 40 otázok z biológie a chémie (spolu 80) ako na skutočných prijímačkách

 • šesť odpovedí ku každej otázke, správna je vždy jedna a len jedna

 • štatistiky výsledkov a úspešnosti
 • generátor prijímačkových testov pre LF SZU Bratislava

 • 80 otázok z biológie a chémie (spolu 160) ako na skutočných prijímačkách

 • štyri odpovede ku každej otázke, správna môže byť jedna, viaceré alebo všetky

 • štatistiky výsledkov a úspešnosti
 • generátor prijímačkových testov pre 1. LF UK Praha

 • 70 otázok z biológie, chémie a fyziky (spolu 210), ako na skutočných prijímačkách

 • štyri odpovede ku každej otázke, správna môže byť jedna, viaceré alebo všetky

 • štatistiky výsledkov a úspešnosti
 • generátor prijímačkových testov pre 2. LF UK Praha

 • 25 otázok z biológie, chémie a fyziky (spolu 75), ako na skutočných prijímačkách

 • štyri odpovede ku každej otázke, správna môže byť jedna, viaceré alebo všetky

 • štatistiky výsledkov a úspešnosti
 • generátor prijímačkových testov pre LF MU Brno

 • 40 otázok z biológie, chémie a fyziky (spolu 120), ako na skutočných prijímačkách

 • štyri odpovede ku každej otázke, správna je iba jedna alebo žiadna

 • štatistiky výsledkov a úspešnosti