trenažér názvoslovia zlúčenín

trenažér názvoslovia chemických zlúčenín

  • precvičovanie názvoslovia (anorganické, organické, biochemické) chemických zlúčenín

  • 25, 50, 75 alebo 100 otázok z ľubovoľného počtu kategórií otázok

  • štyri odpovede ku každej otázke, správna je vždy iba jedna

  • štatistiky výsledkov a úspešnosti