trenažér chemického názvosloví (CZ)

trenažér názvosloví sloučenin ti umožní procvičit si přiřazení vzorce ke sloučenině a naopak ve všech oblastech přijímačkové chemie.


1. výber kategórií

v trenažéri názvoslovia si môžeš vybrať jednu alebo viac kategórií, pričom každá kategória má dva varianty – pri variante a) je potrebné určiť správny vzorec zobrazenej látky, pri variante b) treba priradiť určitej zlúčenine správny názov


2. vyplnenie testu

klikom na GENEROVAŤ TEST sa náhodne vyberú otázky z vybraných kategórií a ku každej z nich štyri odpovede – po dokončení testu klikni na tlačidlo VYHODNOTIŤ TEST


3. vyhodnotenie testu

chyby sú označené symbolom , ktorý znamená, že buď nebola označená odpoveď, ktorá mala byť označená, alebo bola označená odpoveď, ktorá nemala byť označená – odpoveď je správna len vtedy, ak označíš všetky správne odpovede a žiadne nesprávne

správná může být libovolná kombinace, čili jedna odpověď, několik odpovědi, všechny odpovědi nebo žádna odpověď.

upozornenie: zobrazuje sa len demoverzia s obmedzeným počtom otázok
pre prístup k plnej verzii (kompletná databáza otázok a viac) je potrebné zakúpiť si balík meducate pre príslušnú školu
  odznačiť/označiť všetko

ANORGANICKÉ NÁZVOSLOVÍ

pre výber rozsahu otázok v rámci kategórie klikni na jej názov

   (90 otázok v platenej verzii)
   (90 otázok v platenej verzii)
   (62 otázok v platenej verzii)
   (62 otázok v platenej verzii)
   (273 otázok v platenej verzii)
   (273 otázok v platenej verzii)
   (273 otázok v platenej verzii)
   (273 otázok v platenej verzii)
   (189 otázok v platenej verzii)
   (189 otázok v platenej verzii)
   (29 otázok v platenej verzii)
   (29 otázok v platenej verzii)

ORGANICKÉ NÁZVOSLOVÍ

pre výber rozsahu otázok v rámci kategórie klikni na jej názov

   (55 otázok v platenej verzii)
   (55 otázok v platenej verzii)
   (21 otázok v platenej verzii)
   (23 otázok v platenej verzii)
   (16 otázok v platenej verzii)
   (16 otázok v platenej verzii)
   (16 otázok v platenej verzii)
   (16 otázok v platenej verzii)
   (36 otázok v platenej verzii)
   (34 otázok v platenej verzii)

BIOCHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ

pre výber rozsahu otázok v rámci kategórie klikni na jej názov

   (42 otázok v platenej verzii)
   (42 otázok v platenej verzii)
   (43 otázok v platenej verzii)
   (43 otázok v platenej verzii)
   (20 otázok v platenej verzii)
   (20 otázok v platenej verzii)

počet otázok v teste:

spôsob výberu otázok do testu:

(456 otázok)
(dostupné v platenej verzii)

počet odpovedí: