náš lektor

MUDr. Peter Ščigulinský

Peťo vyštudoval všeobecné lekárstvo na 3. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.

Po štúdiu a návrate na Slovensko sa rozhodol vydať pedagogickou cestou a niekoľko rokov pôsobil ako vysokoškolský učiteľ biochémie na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde prednášal slovenským aj zahraničným študentom.

Prostredníctvom doučovaní a prípravných kurzov dlhdobo pomáha študentom pri príprave na prijímačky z medicíny a vysokoškolákom pri zvládnutí náročných skúšok.

dobrý učiteľ
vysvetľuje,

výborný učiteľ
ukazuje,

najlepší učiteľ
inšpiruje.

odozvy od študentov

aké máš ty skúsenosti s Peťom?