trenažér chemického názvoslovia (SK)

trenažér názvoslovia zlúčenín ti umožní precvičiť si priradenie vzorca ku zlúčenine a naopak vo všetkých oblastiach prijímačkovej chémie.


1. výber kategórií

v trenažéri názvoslovia si môžeš vybrať jednu alebo viac kategórií, pričom každá kategória má dva varianty – pri variante a) je potrebné určiť správny vzorec zobrazenej látky, pri variante b) treba priradiť určitej zlúčenine správny názov


2. vyplnenie testu

klikom na GENEROVAŤ TEST sa náhodne vyberú otázky z vybraných kategórií a ku každej z nich štyri odpovede – po dokončení testu klikni na tlačidlo VYHODNOTIŤ TEST


3. vyhodnotenie testu

chyby sú označené symbolom , ktorý znamená, že buď nebola označená odpoveď, ktorá mala byť označená, alebo bola označená odpoveď, ktorá nemala byť označená – odpoveď je správna len vtedy, ak označíš všetky správne odpovede a žiadne nesprávne

správna môže byť ľubovoľná kombinácia, čiže jedna odpoveď, viaceré odpovede, všetky odpovede alebo žiadne odpovede.

upozornenie: zobrazuje sa len demoverzia s obmedzeným počtom otázok
pre prístup k plnej verzii (kompletná databáza otázok a viac) je potrebné zakúpiť si balík meducate pre príslušnú školu

01b. HETEROCYKLY, NUKLEOTIDY (VZOREC → NÁZOV)

vygeneruj si test s voliteľným rozsahom otázok v rámci tejto kategórie. V demo móde je to max. 1-25.

otázka od:

otázka do:

počet otázok v teste:

spôsob výberu otázok do testu:

(456 otázok)
(dostupné v platenej verzii)

počet odpovedí:

NÁVRAT NA VŠETKY KATEGÓRIE