cvičné testy LF UK (ENGLISH)

cvičný test je test z prijímačkovej biológie a chémie, ktorý bude obsahovať otázky len z tých kategórií, ktoré si sám určíš – môžeš sa tak efektívne zamerať na tie oblasti, v ktorých pociťuješ najväčšiu potrebu sa zlepšiť.


1. výber kategórií

v cvičnom teste je výber kategórií úplne na tebe – označ políčka pri jednej alebo viacerých kategóriách otázok podľa toho, na ktoré oblasti sa chceš zamerať


2. vyplnenie testu

klikom na GENEROVAŤ TEST sa náhodne vyberú otázky z vybraných kategórií a ku každej z nich štyri odpovede – po dokončení testu klikni na tlačidlo VYHODNOTIŤ TEST


3. vyhodnotenie testu

prípadné chyby sú označené symbolom , ktorý znamená, že buď nebola označená odpoveď, ktorá mala byť označená, alebo bola označená odpoveď, ktorá nemala byť

správna môže byť ľubovoľná kombinácia, čiže jedna odpoveď, viaceré odpovede, všetky odpovede alebo žiadne odpovede.


všetky otázky

test sa vygeneruje zo všetkých otázok z vybraných kategórií bez ohľadu na to, či boli v minulosti zodpovedané správne alebo nesprávne


len nesprávne zodpovedané

test sa vygeneruje len z nesprávne zodpovedaných otázok z predchádzajúcich testov vybraných kategórií (prijímačkových, cvičných a kvízov) – pri tomto type testu sa neberie ohľad na zvolený počet otázok, vygenerovaný test obsahuje vždy všetky nesprávne zodpovedané otázky z vybraných kategórií


vynechať správne zodpovedané

pri generovaní testu sú vynechané správne zodpovedané otázky z predchádzajúcich testov vybraných kategórií (prijímačkových, cvičných a kvízov)

upozornenie: zobrazuje sa len demoverzia s obmedzeným počtom otázok
pre prístup k plnej verzii (kompletná databáza otázok a viac) je potrebné zakúpiť si balík meducate pre príslušnú školu

03. CHEMICAL EQUILIBRIUM, THERMOCHEMISTRY

vygeneruj si test s voliteľným rozsahom otázok v rámci tejto kategórie. V demo móde je to max. 1-25.

otázka od:

otázka do:

počet otázok v teste:

spôsob výberu otázok do testu:

(456 otázok)
(dostupné v platenej verzii)

počet odpovedí:

NÁVRAT NA VŠETKY KATEGÓRIE