kvízový modul LF UPJŠ

trénuj názvoslovie, biológiu a chémiu formou kvízu a pripravuj sa na príjímačky kdekoľvek a kedykoľvek, na počítači alebo na smartfóne.


1. výber obsahu kvízu

v kvízovom module si môžeš vybrať oblasť, z ktorej ti generátor ponúkne jednu náhodne vybranú otázku za druhou s rovnako náhodne vybranými odpoveďami


2. zodpovedanie otázky

kvíz zobrazí vždy jednu otázku a k nej štyri odpovede – po označení odpovede klikni na VYHODNOTIŤ OTÁZKU a pre pokračovanie na ĎALŠIA OTÁZKA


3. vyhodnotenie otázky

chyby sú označené symbolom , ktorý znamená, že buď nebola označená odpoveď, ktorá mala byť označená, alebo bola označená odpoveď, ktorá nemala byť označená

správna môže byť ľubovoľná kombinácia, čiže jedna odpoveď, viaceré odpovede, všetky odpovede alebo žiadne odpovede.

upozornenie: zobrazuje sa len demoverzia s obmedzeným počtom otázok
pre prístup k plnej verzii (kompletná databáza otázok a viac) je potrebné zakúpiť si balík meducate pre príslušnú školu
aktuálne skóre: 3/4 úspešnosť 75%  reset
1500 otázok v platenej verzii

aktuálne skóre: 0/0
1500 otázok v platenej verzii

aktuálne skóre: 0/0
1832 otázok v platenej verzii

aktuálne skóre: 0/0
288 otázok v platenej verzii

aktuálne skóre: 0/0
210 otázok v platenej verzii