cvičné testy LF UPJŠ

cvičný test je test z prijímačkovej biológie a chémie, ktorý bude obsahovať otázky len z tých kategórií, ktoré si sám určíš – môžeš sa tak efektívne zamerať na tie oblasti, v ktorých pociťuješ najväčšiu potrebu sa zlepšiť.


1. výber kategórií

v cvičnom teste je výber kategórií úplne na tebe – označ políčka pri jednej alebo viacerých kategóriách otázok podľa toho, na ktoré oblasti sa chceš zamerať


2. vyplnenie testu

klikom na GENEROVAŤ TEST sa náhodne vyberú otázky z vybraných kategórií a ku každej z nich štyri odpovede – po dokončení testu klikni na tlačidlo VYHODNOTIŤ TEST


3. vyhodnotenie testu

prípadné chyby sú označené symbolom , ktorý znamená, že buď nebola označená odpoveď, ktorá mala byť označená, alebo bola označená odpoveď, ktorá nemala byť

správna môže byť ľubovoľná kombinácia, čiže jedna odpoveď, viaceré odpovede, všetky odpovede alebo žiadne odpovede.

upozornenie: zobrazuje sa len demoverzia s obmedzeným počtom otázok
pre prístup k plnej verzii (kompletná databáza otázok a viac) je potrebné zakúpiť si balík meducate pre príslušnú školu
  odznačiť/označiť všetko

BIOLÓGIA (LF UPJŠ Košice)

pre výber rozsahu otázok v rámci kategórie klikni na jej názov

   (450 otázok v platenej verzii)
   (450 otázok v platenej verzii)
   (350 otázok v platenej verzii)
   (115 otázok v platenej verzii)
   (135 otázok v platenej verzii)

CHÉMIA (LF UPJŠ Košice)

pre výber rozsahu otázok v rámci kategórie klikni na jej názov

   (450 otázok v platenej verzii)
   (190 otázok v platenej verzii)
   (150 otázok v platenej verzii)
   (150 otázok v platenej verzii)
   (100 otázok v platenej verzii)
   (60 otázok v platenej verzii)
   (24 otázok v platenej verzii)
   (71 otázok v platenej verzii)
   (75 otázok v platenej verzii)
   (80 otázok v platenej verzii)
   (50 otázok v platenej verzii)
   (100 otázok v platenej verzii)

počet otázok v teste: